Hur gör jag nu?

Det är helt naturligt att känna oro och osäkerhet inför allt som måste ordnas inför en begravning. Omgivningens stöd och hjälp blir därför extra viktig. Mycket av det som ska ordnas kan ofta vänta ett tag och det som känns allra tyngst att ta tag i får du hjälp med. Tveka inte att ta kontakt med oss på begravningsbyrån – vi finns till för att hjälpa dig.

Ta kontakt med anhöriga och vänner

En av de första sakerna man bör göra är att meddela sin närmaste omgivning vad som har hänt. Var inte rädd för att be om hjälp och stöd från någon som du kan prata med och dela sorgen med. De flesta uppskattar att få förtroendet att bidra på något sätt.

Så här får du svar på många frågor

För att på ett lättfattligt sätt informera om sådant som behöver ordnas inför en begravning har vi tagit fram skriften ”Hur gör jag nu?”. Här finns svaren på många av de frågor som uppstår vid ett dödsfall. Du kan läsa den här skriften genom att ladda ner den i PDF-format ”Hur gör jag nu?”. Du är också välkommen in och hämta den på något av våra kontor.

Det är helt naturligt att känna oro och osäkerhet inför allt som måste ordnas inför en begravning. Omgivningens stöd och hjälp blir därför extra viktig. Mycket av det som ska ordnas kan ofta vänta ett tag och det som känns allra tyngst att ta tag i får du hjälp med. Tveka inte att ta kontakt med oss på begravningsbyrån – vi finns till för att hjälpa dig.