Vem betalar begravningen?

Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning – om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet.

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna.

Om det saknas tillgångar i dödsboet så kan man ansöka bistånd från kommunen.